Kategoriat
Works

Pro Gradu -tutkielma


Vuonna 2015 osallistuin tutkijana professori Riitta Brusilan laajaan Graafikon työ -tutkimukseen. Oma osuuteni tähän Lapin yliopiston tutkimukseen käsitteli luovuutta graafisen suunnittelun kontekstissa. Samalla syntyi pro-gradu tutkielmani – Luovuus: miten ideat syntyvät graafisen suunnittelijan työssä. Tutkimuksessa haastattelin kymmentä suomalaista graafikkoa, jotka kertoivat omista kokemuksistaan luovan työn tekijöinä. Analysoin haastattelut diskurssianalyysin avulla ja heijastin niistä syntyneitä tulkintoja läpi aiemman luovuus-kirjallisuuden kanssa. Tutkimus tarjosi katsauksen senhetkiseen luovuuden tilaan yhteiskunnassamme, graafisen suunnittelun kontekstissa. Painotuotteen viime silaus oli kuvassa näkyvä kultafoliointi kannen grafiikkaan.